Nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ

luan-van-thac-si-la-gi

Làm thế nào để có một bản luận văn đẹp. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về hình thức và nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài luận văn thạc sĩ của mình.

Về hình thức trích dẫn

– Trích dẫn trực tiếp trong luận văn có nghĩa là trính dẫn nguyên văn một phần câu, một đoạn văn, một câu, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,… của bản gốc vào bài viết. Việc trích dẫn nguyên văn cần phải đảm báo đúng chính xác từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn. “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép” hoặc phải được đặt trong ngoặc vuông.

– Trích dẫn gián tiếp chính là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc sử dụng ý của một vấn đề , sau đó diễn tả lại theo văn phong của mình nhưng phải bảo đảm đúng nội dung của bản gốc. Đây chính là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học.

– Trích dẫn thứ cấp là khi mà những người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn ở tài của một tác giả khác. Khi trích dẫn theo cách này thì không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo. Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì bạn lại càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

luan-van-thac-si-la-gi

Nguyên tắc về trích dẫn tài liệu tham khảo

– Tài liệu tham khảo trong một bản luận văn thạc sĩ có thể được trích dẫn và sử dụng ở trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, các phương pháp nghiên cứu, bàn luận. Phần giả thiết nghiên cứu, phần kết quả nghiên cứu, phần kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo.

– Cách ghi trích dẫn cần phải được thống nhất ở trong toàn bộ bài viết, phải phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.

– Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và chúng sẽ được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều các tài liệu khác nhau, thì số của từng tài liệu sẽ được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần và chúng sẽ được đặt cách nhau bằng dấu phảy và không có khoảng trắng.

– Tài liệu được liệt kê trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.

– Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.

– Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.

– Lưu ý khi một thông tin có nhiều người nói đến thì nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả là những người có tiếng trong chuyên ngành.

– Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Và chỉ trích dẫn khi mà người viết phải có tài liệu đó trong tay và đã đọc tài liệu đó. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, trích dẫn các ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức đã trở nên phổ thông.

Liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn uy tín nhất:

Luận văn Panda

Địa chỉ: 49/30/6 Lương Thế Vinh, Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM

Số đt: 0932 091 562

Email: luanvanpanda@gmail.com

Đánh giá..